Boulingo žaidimo aprašymas

 

Boulingo žaidimas susideda iš dešimties langelių. Žaidėjas meta kamuolį dukart kas kiekvieną langelį, skaičiuojant langelius nuo pirmo iki dešimto. Dešimtajame langelyje žaidėjas kamuolį gali mesti tris kartus, jei jis numuša visus kėglius vienu metimu (toliau – straikas) arba numuša visus kėglius per du metimus (toliau – spare).

 

Rezultato skaičiavimas

Išskyrus atvejį, kai būna strike, po pirmojo žaidėjo metimo numuštų kėglių skaičius pažymimas viršutiniame kairiajame langelio krašte, o viršutiniame dešiniajame langelio krašte – po antrojo metimo išmuštų kėglių skaičius. Jei nė vienas kėglis nenumušamas antro metimo metu, tai langelyje žymima ženklu (-) arba (0). Abiejų metimų (pildant langelį) rezultatas bus taip pat užregistruotas.

 

Straikas

Straikas būna tada, kai visi stovintys (10) kėglių numušami pirmu metimu (pildant langelį). Jis žymimas (X), t.y. iksas viršutiniame kairiajame langelio krašte (kur straikas ir buvo padarytas).Už straiką gaunama 10 taškų plius numuštų kėglių skaičius per du sekančius žaidėjo metimus.

 

Double (dvejetas)

Du nuoseklūs straikai yra vadinami double. Gaunama 20 taškų plius po antrojo straiko sekančio metimo metu numuštų kėglių skaičius.

 

Triple (trejetas)

Trys nuoseklūs straikai yra vadinami triple. Gaunama 30 taškų. Norint surinkti maksimalų 300 taškų, žaidėjui reikia padaryti 12 nuoseklių straikų.

 

Spare

Spare arba sparas būna tada, kai po pirmojo metimo likę stovėti kėgliai numušami antru metimu (pildant langelį). Jis žymimas skersu brūkšniu (/) viršutiniame dešiniajame langelio krašte. Už spare gaunamas taškų skaičius yra 10 plius per sekantį metimą numuštų kėglių skaičius.

 

Klaida

Klaida fiksuojama, kai žaidėjas nesugeba numušti visų 10 kėglių per du metimus (pildant langelį), nebent kėgliai liktų stovėti po pirmojo kamuolio metimo, sudarydami skylę (split).

 

Splitas (skylė)

Splitu vadinama po pirmojo metimo likusių stovėti kėglių struktūra, kai priekinis (pirmasis) kėglis yra nukritęs ir:

  1. Bent vienas kėglis yra nukritęs tarp dviejų ar daugiau stovinčių kėglių, kaip 7 – 9, 3 – 10;
  2. Bent vienas kėglis yra nukritęs betarpiškai prieš du ar daugiau stovinčius kėglius 5 – 6.

Pastaba: Split paprastai žymima „S” raide prieš pirmojo metimo rezultatą langelyje.

 

Pražanga (faulas)

Pražanga – kai užminama arba užeinama už tako ribos linijos (faulo line), ar paliečiamas takas, įranga, statiniai per (ar po) žaidėjo metimą. Foul lentelėje žymima „F” raide. Tokio metimo metu numušti kėgliai į rezultatą neįskaičiuojami.