Pulas ko gero demokratiškiausia biliardo šaka. Pulą gali žaisti net nemokėdamas žaisti biliardo. Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad šis žaidimas yra primityvus ar kažkuo nusileidžia savo broliams – piramidei ar snukeriui. Už apgaulingo paprastumo, milžiniškų lūzų, santykinai mažo stalo slepiasi nepaprastos galimybės gražiam, įspūdingam žaidimui.

Tik pulas leidžia užtikrintai įmušinėti rutulius nuo borto ar net nuo keliu; įmušinėti per kelis rutulius, daryti “šuolius”, įmušinėti tokiais atvejais kai tai atrodo neįmanoma. Dar vienas šio žaidimo bruožas, kuri verta paminėti – ambicijos. Tikras pulo žaidėjas, visada nori ir galvoja kaip laimėti partiją iš vieno priėjimo.

Į Lietuvą pulas atkeliavo tik po nepriklausomybės atkūrimo. Žaidimo šaknys yra Amerikoje, kurioje maži biliardinės barai ir didžiulės biliardo salės yra labai paplitę. Pulą amerikiečiai žaidžia jau ne pirma šimtmetį, dėl to nepaisant kosmopolitinio pulo populiarumo iš dešimties pasaulio stipriausiųjų pulo žaidėjų apie 5 yra amerikiečiai.

Pulas traukia žmones ne tik kaip pramoga “prie alaus” bet kaip ir visiems prieinamo sporto formą. Būdamas dinamiškiausiu ir lojaliausiu biliardu, jis leidžia varžytis vyrams, moterims, vaikams ir garbaus amžiaus žmonėms.

 

Pulas 8 žaidimo taisyklės

1. Žaidimo esmė: Aštuoniukė – žaidimas užsakant smūgį, žaidžiamas su baltu kamuoliu ir 15-a kamuolių, numeruotų nuo 1 iki 15. Vienas žaidėjas privalo sumušti į kišenes kamuolius, kurių numeriai nuo 1 iki 7 (vienspalvius), kitas – nuo 9 iki 15 (dryžuotus). Žaidėjas, įmušęs savo grupę kamuolių ir teisingai įmušęs 8 kamuolį, laimi žaidimą.
 
2. Kamuolių statymas: Kamuoliai sustatomi į trikampį stalo gale su 8 -uoju kamuoliu trikampio viduryje, 1 kamuolys turi būti trikampio priekyje ant trikampio taško, dryžuotas kamuolys viename, o vienspalvis kitame trikampio kampuose.
 
3. Teisingas išmušimas: Teisingo išmušimo metu, išmušėjas (baltas kamuolys namų zonoje) turi pirmu smūgiu įmušti kamuolį, arba bent keturi kamuoliai turi prisiliesti prie borto. Jeigu jam nepavyksta to padaryti, tai laikoma klaida ir kitas žaidėjas gali žaisti su tokia kamuolių padėtimi kokia yra, arba naujai sudėti piramidę ir išmušti pats ar leisti permušti priešininkui.
 
4. Užsakytas smūgis: Šiame žaidime numatomi mušti kamuoliai neturi būti nurodyti. Priešininkas turi teisę pasitikslinti, kuris kamuolys ir į kurią kišenę mušamas, jei nėra tikras dėl smūgio. Smūgiai nuo borto ir kombinuoti smūgiai būtinai turi būti užsakomi. Užsakant smūgį nėra būtina nurodyti tokias detales, kaip bortų skaičių, susidaužimus ir t.t. Bet kurie kamuoliai smūgio metu įmušti su klaida – neišimami, nepriklausomai nuo to, kuriam žaidėjui jie priklauso. Pirmas žaidimo smūgis nėra užsakomas. Bet kuris žaidėjas teisingai išmušęs piramidę ir įmušęs kamuolį, tęsia žaidimą, jei išmušant įkrito bet koks užsakomasis kamuolys.
 
5. Peršokamo smūgio ir „shot” klaida: Jei dvikova neteisėjaujama, bus įskaitoma klaida, kai balto kamuoliuko peršokdinimo, aplenkimo arba ,,Masse shot” smūgio metu, trukdantis kamuolys pajudėjo (nepriklausomai nuo to, ar jis bus pajudintas ranka, lazda ar kitaip).
 
6. Balto kamuolio įmušimas išmušant: Jei žaidėjui, teisingai išmušus piramidę, įkrenta baltas kamuolys (visi kamuoliai paliekami kišenėse išskyrus 8-tą kamuolį), tai yra klaida. Kamuolių rūšis dar yra nepasirinkta. Pažymėtina, kad kitas žaidėjas stato baltą kamuolį namų zonoje, bet negali mušti kamuoliuko stovinčio šioje zonoje, nebent pirmiau pataikytų į bortą taip, kad grįžęs baltas kamuoliukas atsimuštų į kamuolį stovintį už linijos.
 
7. Paprastų kamuoliukų iškritimas išmušant: Jei, išmušdamas piramidę, žaidėjas išmeta už stalo ribų paprastą kamuoliuką,- tai yra klaida ir kitas žaidėjas gali žaisti toliau su tokia kamuolių padėtimi, kokia yra arba statyti baltą kamuoliuką už linijos ir mušti.
 
8. Išmušant įkrito 8-as kamuoliukas: Jei išmušant įkrenta 8-tas kamuoliukas, galima perstatyti piramidę ir pradėti žaidimą iš naujo arba statyti juodą kamuoliuką į trikampio tašką. Jei 8-as kamuoliukas iškrito už stalo ribų, kitas žaidėjas gali perstatyti piramidę arba, pastatęs 8-ą kamuoliuką į trikampio tašką, žaisti toliau, baltą kamuoliuką smūgiuodamas nuo linijos.
 
9. Atviras stalas: Stalas yra atviras, kai dar nėra pasirinktos grupės (dryžuoti ar vienspalviai kamuoliai). Kai stalas yra atviras, leidžiama mušti per vienspalvį, kad įmuštum dryžuotą arba atvirkščiai. Pažymėtina, stalas yra visuomet atviras iškarto po išmušimo. Kai stalas yra atviras, galima mušti bet kurį vienspalvį, dryžuotą, arba 8-ą kamuolį pirmo užsakymo metu. Kaip bebūtų, kai stalas atviras ir 8-as yra pirmas baltu kamuoliu paliestas, žaidėjas negali rinktis kamuolių grupės. Jis perduoda ėjimą, įmušti kamuoliukai neišimami ir kitas žaidėjas renkasi kamuoliukus vis dar atvirame stale. Ant atviro stalo visi neteisingai įmušti kamuoliai neišimami.
 
10. Grupės pasirinkimas: Pasirinkimas (dryžuotų ar vienspalvių) nėra nustatytas, net jei išmušant įkrito kamuoliai iš vienos ar skirtingų grupių (stalas visuomet yra atviras iškart po išmušimo!). Grupės pasirinkimas nustatomas tik tuomet, kai žaidėjas teisingai įmuša užsakytą kamuolį po išmušimo.
 
11. Teisingas mušimas: Visais smūgiais (išskyrus išmušimą ir kai stalas yra atviras) žaidėjas turi mušti pirmiausia savo grupės kamuolį ir jį įmušti arba baltu ar kuriuo nors kitu kamuoliu, liesti bortą. Pažymėtina: žaidėjas gali pirmiau baltą kamuolį smūgiuoti į bortą ir tik po to liesti savo kamuolį ir jį įmušti, arba baltas ar numeruotas kamuolys po susidūrimo turi būtinai liesti bortą. Kitu atveju tai bus klaida.
 
12. Saugus mušimas: Taktiniais sumetimais žaidėjas gali įmušęs pasirinktą kamuolį perleisti ėjimą priešininkui motyvuodamas saugiu ėjimu. Saugus mušimas įvardijamas kaip teisingas. Jei smūgiuojantis žaidėjas nusprendžia sužaisti saugų mušimą, įmušdamas pasirinktą kamuolį, prieš tai jis privalo įspėti priešininką. Jei tai nebuvo padaryta ir vienas iš smūgiuojančio žaidėjo pasirinktų kamuolių yra įmuštas, jis privalės smūgiuoti vėl. Kamuoliai įmušti saugiu mušimu neišimami.
 
13. Rezultatas: Žaidėjas tęsia savo žaidimą tol, kol jam pavyksta teisingai įmušti savos grupės kamuolius. Sumušęs visus savo grupės kamuolius žaidėjas gali mušti 8-ą kamuolį.
 
14. Klaidos: Po klaidos priešininkas pasiima baltą kamuolį į rankas. Tai reiškia, kad jis gali statyti jį į bet kurią stalo vietą (išskyrus tą atvejį, kai stalas atviras). Ši taisyklė sulaiko žaidėją nuo klaidų, kurios priešininką statytų į nepalankią padėtį. Baltą kamuolį galima statyti ranka arba bet kuria lazdos dalimi (įskaitant ir galą). Statant baltą kamuolį, bet koks kontaktas su ant stalo esančiais kamuoliais įvardijamas kaip klaida arba neteisingas mušimas.
 
15. Kombinuoti smūgiai: Kombinuoti smūgiai yra leidžiami, tačiau 8-as kamuolys negali būti naudojamas kaip pirmas kombinacijoje liečiamas kamuolys, nebent stalas atviras.
 
16. Neteisingai įmušti kamuoliai: Pasirinktas kamuolys laikomas neteisingai įmuštu, kai:
a) įmušamas padarant klaidą;
b) užsakytas kamuolys neįkrenta į nurodytą kišenę;
c) nebuvo perspėta apie saugų mušimą.
Neteisingai įmušti kamuoliai neišimami.
 
17. Pasirinktas kamuolys iškrito nuo stalo: Tai laikoma klaida ir ėjimas perduodamas priešininkui, išskyrus tą atvejį, jeigu įkrenta 8-as kamuolys. Tai reikštų pralaimėjimą.
 
18. Aštunto kamuolio įmušimas: Mušant 8-ą kamuolį, įkritus baltam ar padarius klaidą, nėra įskaitomas pralaimėjimas, jei tuo metu nebuvo įmuštas ar iškritęs 8-as kamuolys. Pažymėtina, kombinuotas mušimas nėra naudojamas norint teisingai įmušti 8-ą kamuolį.
 
19. Pralaimėjimas:
a) žaidėjas padaro klaidą įmušdamas 8-ą (išskyrus 8-o įkritimas išmušant. Žr.9);
b) įmuša 8-ą tuo pačiu smūgiu kaip ir paskutinį iš savo kamuolių grupės;
c) bet kuriuo metu nuo stalo nukrenta 8-as;
d) 8-as įmušamas ne į užsakytą kišenę;
e) įmušamas 8-as, kai jis nėra teisingai pasirinktas kamuolys.
Pažymėtina, visi šie išvardinti atvejai turi būti nurodyti iki kito smūgio, kitaip bus laikoma jog jie neįvyko.
 
20. Beviltiškos padėties žaidimas: Jeigu po trijų pereinančių ėjimų (viso 6 ėjimai), teisėjas (jeigu jo nėra – abiejų žaidėjų susitarimu) nusprendžia, kad mėginimas įmušti ar pastumti kamuolį nulems žaidimo pralaimėjimą, kamuoliai bus perstatomi į piramidę naujam žaidimui. Ši taisyklė gali būti naudojama tik tuomet, kai ant stalo belieka du pasirenkamieji kamuoliai ir 8-as kamuolys. Pažymėtina, trys nuoseklios.

 

Pulas 9 žaidimo taisyklės

1. Žaidimo esmė: Devyniukė žaidžiama su devyniais kamuoliais, sunumeruotais nuo 1 iki 9 ir baltu kamuoliu. Smūgiuojama baltu kamuoliu į mažiausiu skaitmeniu pažymėtą kamuolį ant stalo, bet nėra būtina įmušti kamuolius iš eilės. Jei žaidėjas įmuša bet kurį kamuolį teisingu smūgiu, jis lieka prie stalo kitam smūgiui ir tęsia žaidimą tol, kol nepataiko, padaro klaidą arba laimi, įmušdamas 9-ą kamuolį. Po nepataikymo (neįmušimo), kitas žaidėjas smūgiuoja iš tokios padėties, kuri liko po pirmojo žaidėjo. Po klaidos atėjęs žaidėjas ima baltą kamuolį ir tęsia žaidimą pasidėjęs jį kur nori ant stalo. Žaidėjams neprivaloma užsakyti smūgius. Dvikova baigiasi, kai vienas iš žaidėjų laimi nustatytą skaičių žaidimų.
 
2. Kamuoliukų sustatymas: Kamuoliukai statomi rombo forma – 1-as kamuoliukas rombo viršūnėje, ant trikampio taško, 9-as kamuoliukas rombo centre, kiti kamuoliukai sustatyti aplinkui, kaip galima glausčiau. Žaidimas pradedamas baltam kamuoliukui stovint už namų zonos linijos.
 
3.Teisingas išmušimas: Išmušimo taisyklės, tokios pat kaip ir kitiems smūgiams, išskyrus:
a) Žaidėjas turi pataikyti į 1-ą kamuoliuką ir jį įmušti arba bent 4 kamuoliukai turi paliesti bortą.
b) Jeigu baltas kamuoliukas yra įmušamas arba numetams nuo stalo, tai įvardijama kaip klaida ir kitas žaidėjas stato baltą kamuoliuką kur nori ant stalo.
c) Jeigu iškrenta paprastas kamuoliukas, tai yra klaida ir kitas žaidėjas bet kur stato baltą kamuoliuką. Iškritęs kamuoliukas nėra statomas ant stalo, nebent tai būtų 9-as kamuoliukas, kuris yra pastatomas ant trikampio taško.
 
4. Žaidimo tęsimas: Iškarto po teisingo išmušimo, žaidėjas gali sužaisti „push out” (žr. 5). Jei žaidėjas, išmušdamas įmušė vieną ar daugiau kamuoliukų, jis tęsia žaidimą tol kol neįmuša, padaro klaidą arba laimi žaidimą. Jei žaidėjas neįmuša arba padaro klaidą, priešininkas smūgiuoja tol, kol neįmuša, padaro klaidą arba laimimas žaidimas, kai teisingu smūgiu įmušamas 9-as kamuolys, arba žaidimas nutraukiamas dėl rimto taisyklių pažeidimo.
 
5. „Push out”: Žaidėjas, kurio eilė smūgiuoti, iškart po teisingo išmušimo gali sužaisti „push out”, pastumdamas baltą kamuoliuką į geresnę padėtį, kitai galimybei. „Push out” baltas kamuoliukas nebūtinai turi liesti kitą bortą ar kokį kitą kamuoliuką, bet visos kitos klaidos taisyklės galioja. Žaidėjas privalo pranešti apie ketinimą sužaisti „push out”, kitaip smūgis bus laikomas paprastu. Bet koks kamuolys, įmuštas „push out” metu, neišimamas, išskyrus 9-ą. Po teisingo „push out”, atėjusysis žaidėjas, turi galimybę smūgiuoti iš tos padėties arba perleisti eilę žaidėjui, kuris sužaidė „push out”. „Push out” nėra klaida, kol nepažeidžiamos jokios (išskyrus 7,8) taisyklės. Neteisingas „push out” baudžiamas priklausomai nuo klaidos tipo. Jei išmušimo metu buvo įmuštas baltas kamuoliukas, „push out” negalimas.
 
6. Klaidos: Žaidėjęs padaręs klaidą, privalo perleisti ėjimą, o su klaida įmušti kamuoliukai neišimami (išskyrus 9). Kitas žaidėjas stato baltą kamuoliuką bet kur ant stalo. Jei vienu smūgiu padaromos kelios klaidos, jos skaičiuojamos kaip viena klaida.
 
7. Blogas smūgis: Jeigu pirmo baltu kamuoliu paliesto kamuoliuko numeris nėra mažiausias, tai laikoma klaida.
 
8. Jokio borto: Po nerezultatyvaus smūgio bent vienas kamuoliukas (baltas ar bet kuris numeruotas) turi liesti bortą. Kitu atveju tai bus klaida.
 
9. Rankoje: Baltas kamuoliukas statomas, bet kur ant stalo, išskyrus – kai jis susiliečia su numeruotu kamuoliuku. Žaidėjas gali keisti balto kamuoliuko padėtį iki pirmo smūgio.
 
10. Numeruotas kamuoliukas nukrito nuo stalo: Kamuoliukui nukritus nuo stalo, padaroma klaida. Iškritę kamuoliukai negrąžinami ant stalo, nebent tai 9 kamuoliukas. Žaidimas tęsiasi.
 
11. Peršokamo smūgio ir ”Masse Shot” klaida: Jei dvikova neteisėjaujama, bus įskaitoma klaida, kai balto kamuoliuko peršokdinimo, aplenkimo arba ”Masse Shot” smūgio metu, trukdantis kamuolys pajudėjo (nepriklausomai nuo to, ar jis bus pajudintas ranka, lazda ar kitaip).
 
12. Trys klaidos paeiliui: Jei žaidėjas padaro klaidą tris kartus iš eilės per tris priėjimus prie stalo nepadarydamas teisingo smūgio, jis pralaimi žaidimą. Trys klaidos turi būti viename žaidime. Tarp antros ir trečios klaidos žaidėjas turi būti perspėtas.
 
13. Žaidimo pabaiga: Žaidimas prasideda baltu kamuoliuku išmušus piramidę, teisingai paliečiant 1-ą kamuoliuką. Žaidimas baigiasi teisingai įmušus 9 kamuoliuką, arba dėl klaidų.

 

Pulas 14.1 žaidimo taisyklės

1. Žaidimo esmė: 14+1 yra žaidžiamas su užsakymais. Žaidėjas privalo pasakyti kamuolio numerį ir kišenę, į kurią bus mušamas kamuolys. Už kiekvieną teisingai įmuštą kamuolį žaidėjas gauna vieną tašką ir gali tęsti žaidimą kol neįmuša užsakyto kamuolio arba padaro klaidą. Žaidėjas gali įmušti visus 14 kamuoliukų, tačiau prieš smūgiuojant į 15-ą (paskutinį likusį) kamuolį ant stalo, 14 įmuštų kamuolių yra sustatomi kaip anksčiau, išskyrus tai, kad piramidės viršūnėje paliekama tuščia vieta. Žaidėjas tuomet stengiasi įmušti 15-ą tokiu būdu, kad išsklaidytų piramidę ir galėtų tęsti žaidimą toliau. Žaidėjas, pirmas surinkęs nustatytą skaičių taškų (paprastai 150 arba kitas susitartas skaičius), laimi žaidimą.
 
2. Žaidėjai: Du arba dvi komandos.
 
3. Kamuoliai: Įprastas 15 kamuoliukų (numeruotų nuo 1 iki 15) rinkinys, plius baltas kamuolys.
 
4. Sustatymas: Įprasta piramidė, kurios viršūnė ant trikampio taško, pirmas kamuoliukas piramidės dešiniajame kampe, penktas – kairiajame. Kiti kamuoliukai aplinkui turi liesti šalia esančius.
 
5. Skaičiavimas: Už bet kurį teisingai įmuštą kamuoliuką duodamas vienas taškas.
 
6. Išmušimas: Pradedantysis žaidėjas turi (1) pasirinkti kamuolį ir įvardyti kišenę, į kurią jis bus mušamas, bei baigti smūgį arba (2) baltas kamuolys turi paliesti piramidę ir po to bortą, kartu priversdamas ne mažiau kaip du kamuoliukus paliesti bortą. Nepasisekus įvykdyti bent vieną iš šių reikalavimų, laikoma grubiu pažeidimu (nors tai nėra klaida). Pažeidėjo taškai sumažinami dviem taškais už kiekvieną grubų pažeidimą. Be to priešininkas turi pasirinkimą:
a) sutikti su tokia kamuolių padėtimi ant stalo.
b) perstatyti piramidę ir liepti pažeidėjui išmušti naujai.
Šie pasirinkimai galioja tol kol šis išmušimas nėra grubus pažeidimas, arba kol priešinikas sutinka su stalo padėtimi. Trijų iš eilės klaidų taisyklė netaikoma grubiam pažeidimui.
Jei pradedantysis žaidėjas įmuša baltą kamuoliuką teisingo išmušimo metu, jam įskaitoma klaida. Ji baudžiama vienu tašku. Ateinantis žaidėjas stato baltą kamuoliuką už namų linijos, kamuolių padėtis nekeičiama. Šiuo atveju taikoma trijų paeiliui klaidų taisyklė.
 
7. Žaidimo taisyklės:
a) Teisingai įmuštas kamuolys duoda teisę tęsti žaidimą, kol nepavyks įmušti užsakyto kamuolio. Žaidėjas gali mušti, bet kurį kamuolį, bet turi nurodyti kurį ir į kokią kišenę. Jis neprivalo nurodyti tokių detalių kaip: kombinacijos, susidaužimai ir t.t. (jie yra teisingi). Bet kuris papildomai įmuštas kamuolys yra įvertinamas 1 tašku.
b) Visais smūgiais žaidėjas privalo baltu kamuoliu liesti pasirenkamąjį kamuolį ir jį įmušti arba baltas kamuoliukas ar bet kuris kitas kamuoliukas turi liesti bortą. Neįvykdžius vieno iš šių reikalavimų yra įskaitoma klaida. Kai pasirinktinas kamuoliukas nėra „prilipęs” prie borto ar kito kamuoliuko, bet yra kamuoliuko pločio tarpas nuo borto ar kito kamuoliuko (jei reikia teisėjas nustato pagal matą), žaidėjui leidžiami tik du saugūs sužaidimai iš eilės, naudojant tą kamuoliuką ir artimąjį bortą. Jei toks saugus žaidimas nepanaudojamas, tas kamuolys yra laikomas prilipusiu prie borto iki žaidėjo kito priėjimo. Taisyklės reikalauja, kad tokį „prilipusį” kamuolį privaloma mušti trečiuoju smūgiu. Pažymėtina: jei žaidėjas padaro klaidą smūgiuodamas iškart prieš arba iškarto po to, kai sužaidžia šį kamuolį, jis turi įvykdyti prilipusio prie borto kamuolio reikalavimus žaisdamas šį kamuolį. Jei žaidėjui nepavyksta įvykdyti prilipusio prie borto kamuolio reikalavimų, laikoma, kad jis padarė 3 klaidą ir paskiriamoji taškų bausmė yra vertinama vienu tašku už kiekvieną ankstesnę klaidą. Visi 15 kamuoliukų tuomet yra perstatomi ir žaidėjas pažeidęs taisykles privalo išmušti trikampį kaip žaidimo pradžioje.
c) Kai 14-tas piramidės kamuoliukas yra įmuštas, žaidimas iš karto stabdomas su tokia 15 kamuoliuko padėtimi, kokia yra ant stalo. 14 kamuolių vėl sustatomi (piramidės viršūnė lieka tuščia, t.y. sustatoma piramidė be pirmo kamuoliuko). Žaidėjas padaręs paskutinį smūgį įprastai pratęsia žaidimą įmušdamas 15 kamuoliuką tokiu būdu, kad baltas kamuoliukas po susidūrimo su 15-uoju atsitrenktų į piramidę ir ją išsklaidytų, bei tęstų pradėtą seriją. Tačiau žaidėjas nebūtinai turi mušti į 15 kamuoliuką, t.y. jis gali pasirinktinai mušti bet kurį kitą piramidėje stovintį kamuoliuką. Lentelėje paaiškinama ką daryti, jei 15-as kamuoliukas įmušamas kartu su 14-uoju.
d) Žaidėjas, savigynos sumetimais, gali pasirinkti saugų atsižaidimą. Tai yra leistina, tačiau neturi prieštarauti taisyklėms. Žaidėjo eilė smūgiuoti tolimesnius kamuolius baigiasi saugiai atsižaidus, įmušti kamuoliukai neįskaičiuojami. Bet kurie kamuoliukai įkritę saugiai atsižaidžiant išimami.
e) Žaidėjas negali gaudyti, liesti ar kitaip kliudyti riedančio kamuoliuko (įskaitant į kišenę krentančio kamuoliuko pagavimą, ranką laikant kišenėje). Tokiu atveju jam įskaitoma ypatinga ,,tyčinė klaida“ ir žaidėjas baudžiamas 1 tašku už klaidą ir papildomais 15 taškų. Kitas žaidėjas tada gali rinktis: 1) sutikti su stalo padėtimi ir statytis baltą kamuoliuką už namų linijos arba 2) visus 15 kamuoliukų perstatyti ir reikalauti pažeidėjo mušti pagal išmušimo reikalavimus.
f) Jeigu 15 (neįmuštas) kamuoliukas ir (arba) baltas kamuoliukas trukdo sustatyti piramidę, diagramoje paaiškinama kokiu būdu perkelti kamuoliuką(-us).
g) Kai žaidėjas statosi baltą kamuoliuką namų zonoje (pvz., jei buvo įmuštas baltas kamuoliukas) ir visi pasirenkamieji kamuoliukai yra namų zonoje, tai artimiausias kamuoliukas namų linijai gali būti perstatomas ant trikampio taško žaidėjo prašymu. Jei du ar daugiau kamuoliukų yra tokiu pačiu atstumu už linijos, žaidėjas turėtų nurodyti kurį iš šių kamuoliukų jis ruošiasi perstatyti.
 
8. Neteisingai įmušti kamuoliukai: Visi neteisingai įmušti kamuoliukai yra išimami ir neskiriama jokia bauda.
 
9. Pasirinkto kamuoliuko iškritimas: Toks smūgis, kuomet nuo biliardo stalo nukrenta kamuoliukas laikomas klaida. Bet kuris kamuoliukas iškritęs yra išimamas paskui kamuolius kurie jau yra kišenėse.
 
10. Baltas kamuolys po jo įmušimo ar iškritimo: Ateinantysis žaidėjas statosi baltą kamuoliuką už namų linijos.
 
11. Baudos už klaidas: Už kiekvieną padarytą klaidą atimamas 1 taškas. Atkreipiame dėmesį: didesniu taškų skaičiumi baudžiama – už tyčines klaidas (7 punkto e papunktis) ir tris nuoseklias klaidas (12 punktas). Toliau žaidžiama esant tai pačiai kamuolių ant stalo padėčiai, nebent buvo iškritęs baltas kamuoliukas, įkritęs baltas kamuoliukas, įvykdyta tyčinė klaida (7 punkto e papunktis) arba 3 nuoseklios klaidos.
 
12. Nuoseklių klaidų baudimas: Žaidėjui padarius klaidą, jis baudžiamas vienu tašku (ar daugiau jei reikalaujama) ir įspėjamas – ,,su klaida”. Žaidėjas turi klaidą iki kito mušimo, mėginimo, kuriuo jis ją gali panaikinti, sėkmingai, t.y. nepadarydamas klaidos, įmušdamas užsakytą kamuoliuką arba teisingai atsižaisdamas. Jeigu prasižengiama šiems reikalavimams antrą kartą, žaidėjas baudžiamas taip pat vienu tašku ir pažymima, kad žaidėjas turi 2 klaidas. Jei jam trečiuoju priėjimu nepavyksta panaikinti klaidų sėkmingai įmušant užsakytą kamuoliuką ar atsižaidžiant, žaidėjas baudžiamas 1 tašku bei papildomais 15 taškų ( iš viso išminusuojama 18 taškų). Žymos apie klaidas automatiškai panaikinamos. Tuomet visi kamuoliukai perstatomi ir žaidėjas pažeidęs taisykles išmuša piramidę kaip žaidimo pradžioje (galioja išmušimo taisyklės). Reikia pabrėžti, kad nuoseklios klaidos turi būti padarytos paeiliui. (pvz., jei žaidėjas baigia 6 seriją su klaida, o pradėdamas 7 seriją padaro klaidą (jis jau su dviem klaidom) ir tada pradeda 8 seriją atlikdamas teisingą smūgį, o po to padaro klaidą, jam neįskaitoma trečia klaida, net jei buvo klaidos trijuose nuosekliose serijose. Iškart po to kai jis teisingai įmuša kamuoliuką pradėdamas 8 seriją, jam panaikinamos prieš tai buvusios 2 klaidos, tačiau jis jau turi vieną klaidą kai daro pirmą smūgį 9 serijoje.).
 
13. Skaičiavimas: Baudų taškai gali nulemti neigiamą rezultatą. Taškai gali būti pažymėti -1, -2 ar -15 ir t.t. (Žaidėjas gali laimėti žaidimą su 150 taškų, kai tuo tarpu jo priešininkas su dviem klaidom turi atitinkamai -2. Finalinis rezultatas bus toks 150:-2. Jei žaidėjas padaro klaidą smūgiu, kurio metu nebuvo įmuštas kamuoliukas, taškas išminusuojamas iš prieš tai buvusios serijos rezultato. Jei žaidėjas padaro klaidą ir įmuša kamuolį tuo pačiu smūgiu, tas kamuoliukas išimamas ir nepriskaičiuojamas, o taškas išminusuojamas iš prieš tai buvusios serijos rezultato.