Boulingo žaidimas susideda iš dešimties langelių. Žaidėjas meta kamuolį dukart kas kiekvieną langelį, skaičiuojant langelius nuo pirmo iki dešimto. Dešimtajame langelyje žaidėjas kamuolį gali mesti tris kartus, jei jis numuša visus kėglius vienu metimu (toliau – straikas) arba numuša visus kėglius per du metimus (toliau – spare).